Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/54/1002154/hydrophyta.se/public_html/framework/class.database.php on line 61 Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /storage/content/54/1002154/hydrophyta.se/public_html/framework/initialize.php on line 33 Hydrophyta Ekologikonsult - Övriga arbeten
Hydrophyta Ekologikonsult

Övriga arbeten

som inte publiceras

 • Inventering av bottenfauna på grunda sandbottnar i Ystad kommun för uppföljning av effekter av sandutläggning under 2011 och 2012. Detta arbete kommer att ske årligen de kommande fyra åren.

 • Inventeringar av fiskyngelförekomst i Blekinge skärgård samt hjälp vid identifiering av undervattensflora 2009, 2010 och 2011. Kontaktperson: Ulf Lindahl, Länsstyrelsen i Blekinge län.

 • Inventeringar av undervattensvegetation i Testen och Vendelsjön, Uppsala län, för statusbedömning enligt Vattendirektivet. Kontaktperson: Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen i Uppsala län.

 • Inventeringar av kransalger i Uppsala län inom Åtgärdsprogram för hotade arter. Kontaktpersoner: Johan Persson, Upplandsstiftelsen och Elisabet Odhult, Länsstyrelsen i Uppsala län.

 • Eftersök av asprom för verifiering av sjölekande asp (Aspius aspius) i Mälaren och Hjälmaren. Kontaktperson: Håkan Häggström, Länsstyrelsen i Stockholms län.

 • Insamling, artbestämning och preparering av kransalger för genetiska studier inom Åtgärdsprogrammen för hotade arter. Koordinerat av Mats Gothnier, Lst AB. Under 2009 ett flertal arter, under 2010 raggsträfse och grönsträfse samt övergångsformer mellan dessa.

 • Framtagande av utsättningsplan för småsvalting (Alisma wahlenbergii) i Mälaren. Kontaktpersoner: Elisabet Odhult, Länsstyrelsen i Uppsala län; Mats Gothnier, Länsstyrelsen i Stockholms län och Martin Amcoff, Upplandsstiftelsen.

 • Omflyttning av småsvalting (Alisma wahlenbergii) i Mälaren. Kontaktperson: Martin Amcoff, Upplandsstiftelsen.

 • Omflyttning av följearter till småsvalting (Alisma wahlenbergii) i Mälaren. Kontaktperson: Elisabet Odhult, Länsstyrelsen i Uppsala län.

 • Hjelm M, Johansson G och Persson J (2007) Basinventering av grunda marina habitat i Stockholms län 2007 (Inventering av 23 grunda vikar i länet enligt Basinventeringsmetod. Data inrapporterat via Grunda. Vikbeskrivningar finns i fulltext)

 • Hjelm M, Johansson G och Persson J (2008) Basinventering av grunda marina habitat i Östergötlands län 2008 (Inventering av 22 grunda vikar i länet enligt Basinventeringsmetod. Data inrapporterat via Grunda. Vikbeskrivningar finns i fulltext)

 • Qvarfordt S, Johansson G, Fredriksson R och Borgiel M (2009) Marin naturinventering i naturreservaten Nämdö och Lilla Husarn 2009. Länsstyrelsen i Stockholms län.

 • Qvarfordt S, Johansson G, Fredriksson R och Borgiel M (2009) Marin naturinventering i Järflotta naturreservat 2009. Länsstyrelsen i Stockholms län.

 • Persson J och Johansson G (2011) Söderfladen. Undervattensvegetation, fiskyngel och konsekvensbedömning av muddring och/eller vassröjning i mynningsområdet. För Norrtälje Naturvårdsstiftelse. Stencil, 9 sid.
   

Powered By Website Baker