Hydrophyta Ekologikonsult

Om företaget

Hydrophyta Ekologikonsult drivs sedan januari 2008 av Gustav Johansson. Verksamheten består av:

  • Inventering av undervattensvegetation i både limniska och marina miljöer.

  • Provfisken - elfiske, nätprovfiske samt yngelprovtagning med hjälp av små undervattensdetonationer.

  • Utbildning i artkännedom av undervattensvegetation - limniska makrofyter, Östersjöns mjukbottenflora, marina alger.

  • Diverse utredningsarbete, metodutveckling, med mera.

 

 


Gustav Johansson är även musiker och spelar i Den Flygande Bokrullen

 

 

Powered By Website Baker