Hydrophyta Ekologikonsult

Artbestämning

På den här sidan har jag tänkt presentera material som kan underlätta vid artbestämning av framför allt undervattensvegetation men så småningom också fisk.

 

  • Artbestämning av vegetation i grunda havsvikar (sidan ligger för närvarande tyvärr nere)
  • Den virtuella floran. Nordiska Riksmuseets sökbara flora på nätet. Här finns en hel del matnyttigt, bl.a. Hulténs utbredningskartor inskannade för varje art.

 


Här nedan finns Artbestämningsmanualen med artlistor som publicerades i samband med Mätkampanjen i juli 2009:

Powered By Website Baker